Program / M.E.B. Okul Öncesi Eğitim Programı

 

Okul Öncesi Eğitim Programı, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini, motor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel alanlarında gelişimlerinin en üst düzeye ulaştırılmasını,  öz bakım becerilerinin kazandırılmasını ve ilköğretime hazır bulunmalarının sağlanmasını amaçlar.

 

Sizlerden uygulamalarınız sırasında bu Program’da yer alan; çocuğun tanınması, eğitim etkinliklerinin plânlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, eğitim ortamlarının düzenlenmesi, eğitim materyallerinin sağlanması, aile katılımının sağlanması ilkelerini temel almanız beklenmektedir. Bu beklentileri yerine getirmek Program’ın tüm boyutları ile iyi anlaşılmasına bağlıdır. Zaman içinde daha da genişletmeyi hedeflediğimiz, ‘M.E.B Okul Öncesi Eğitim Programı’ bölümünü  sizler için yeniledik.

 

Bu bölümde kaynak olarak T.C. M.E.B. Okul Öncesi Eğitim Programı  (2012) kullanılmıştır.