e-Posta PDF Yazdır
Drama Kavramı
Yaratıcı Drama Psiko-drama
Eğitsel Drama veya Eğitimde Drama Dramanın Tarihi Gelişimi
Türkiye'de Drama

 

Dramanın Tarihi Gelişimi

 

Dramanın eğitimde kullanılışı, 18.yüzyılda Fransa’da reform hareketleriyle birlikte başlamış ve daha sonra tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Örneğin J.J.Rousseou, katılımcı dramayı yaygınlaştırmak için açık hava festivalleri yapılmasını savunmuştur. İngiliz eğitim sistemi içinde ise, yüzyıl başında çeşitli reformlar yapılmaya başlanmıştır. En temel reform, çocuğun içine bilgilerin depo edildiği boş bir kap gibi görülmesi anlayışının terk edilmesidir. Bu felsefi bakışla beraber, dünyanın birçok yerinde çocuk-merkezli eğitim sistemi olarak tanımlanan yenilikçi uygulamalara geçişler başlamıştır. Örneğin eğitim reformcusu Peter Slade, 1920’lerde çocuklarla drama ve tiyatro uygulamalarını denemeye başlamıştır. Öğrencisi Brain Way, 1967’de “Drama Yolu ile Gelişim” adlı ünlü kitabı yazmıştır. 1923’de ABD’de üniversitede yaratıcı drama eğitimine başlanmıştır. 1970’li yıllarda eğitimde drama konusu oldukça popüler olmaya başlamıştır. Tiyatro ve drama pedagogu Viola Spolin “Tiyatro İçin Doğaçlama” adlı kitabında, rol oynamanın çocuk gelişim açısından önemini vurgulamıştır. Mc Caslin ise 1980’li yıllarda televizyon ve video çağının pasif çocuklarının yaşayarak, deneyerek daha aktif öğrenmelerine yönelik egzersizler önermiş ve bu yaklaşımını da yaratıcı drama olarak tanımlamıştır. Eğitimde drama Avrupa’da oldukça kurumsallaşmış (drama merkezleri, ulusal enstitüleri) bir şekilde sürdürülen bir etkinliktir.